Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านเข้าใช้งาน www.พสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์.com หรือ www.phasitpuythai.com นี้ ท่านได้ยินยอมให้คุกกี้ของเราทำงานตามข้อปฏิบัติตามนโยบายการใช้คุกกี้ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หากท่านไม่เห็นด้วยกับการทำงานของคุกกี้ ท่านสามารถปรับค่าติดตั้งในบราวเซอร์ของท่าน หรือเลือกออกจากเว็บไซต์ได้


คุกกี้ คือ ไฟล์หรือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา คุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน เราใช้คุกกี้เพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์และคุณสมบัติของเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบการเข้าชม ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว รวมถึงสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ และทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายขึ้นและ/หรือเหมาะกับการใช้งานของท่านมากยิ่งขึ้น และเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์


เราใช้คุกกี้ทั้งแบบ session cookie หรือคุกกี้แบบชั่วคราวที่อยู่ในอุปกรณ์ของท่านจนท่านออกจากเว็บไซต์เราไปแล้ว และแบบ persistent cookie ที่จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านนานจนกว่าท่านจะลบทิ้งด้วยตัวท่านเอง (ระยะเวลาหรืออายุของคุกกี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของบราวเซอร์) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลต่างๆของเรา บางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถระบุชี้ตัวบุคคลได้ว่ามาจากใคร แม้ว่าข้อมูลนั้นจะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้


คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง โดยเราจะใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของท่าน

- Google Analytics

คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน (Analytical/performance cookies)

เราใช้คุกกี้นี้เพื่อช่วยในการประมวลผลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ จำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
- Google Analytics
- Google Tag Manager
- Youtube

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน
- Facebook Pixel
- Google Ads


ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ เว็บเบราวเซอร์ส่วนมากยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้ โดยบล็อกการทำงานของคุกกี้ด้วยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ทั้งนี้การไม่ยอมรับคุกกี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และวิธีปิดใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่หัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเทอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่าน


นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและความเหมาะสม ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

Facebook

ติดต่อเราโดยตรง